WGC lanceert eindpublicatie!

Overhandiging door Peter Glas van de eindpublicatie, een update van het boekje “Building Blocks for Good Water Governance” aan de auteurs op het eindsymposium WGC dat op 10 maart 2016 is gehouden bij netwerkpartner Twynstra Gudde te Amersfoort. Lees meer...

WGC Eindsymposium "Onbegrensde samenwerking"op 10 maart 2016

Ter afsluiting van 5 succesvolle jaren WGC heeft op 10 maart 2016 bij netwerkpartner Twijnstra Gudde in Amersfoort het eindsymposium “Onbegrensde samenwerking” plaatsgehad! Lees een impressie van de dag of bekijk het beeldverslag...

WGC is gestopt

Na 5 succesvolle jaren heeft het WGC haar activiteiten medio april 2016 gestopt. Lees meer.

Building blocks for good water governance

WGC lanceert eindpublicatie: Geactualiseerde versie van de Building blocks for good water governance Download publicatie..

Projecten en producten

Een overzicht van alle projecten en producten van het WGC in de afgelopen 5 jaar. Klik hier..

Wat is water governance

Water governance is alles wat nodig is om water zijn plek te geven in de maatschappij. Wat in het Engels in twee woorden is samen te vatten, moeten we in het Nederlands uitgebreider omschrijven. Wij verstaan onder water governance de wijze waarop het waterbeheer, de drinkwatervoorziening en de afvalwaterbehandeling zijn georganiseerd, als samenspel van politieke, bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, juridische en financiële elementen, vormgegeven in de interactie van hiervoor verantwoordelijke organisaties.Lees verder...

Wat is het Water Governance Centre

Het WGC brengt partijen bij elkaar zodat die samen de rol van water governance voor de samenleving sterker invullen. Het Water Governance Centre is een netwerkorganisatie die de rol van water governance bij watervraagstukken wil gaan versterken, in binnen- en buitenland. Het kan daarbij gaan om, bijvoorbeeld, meer interactie tussen water en ruimtelijke ordening, zodat voldoende ruimte beschikbaar komt voor de zwaardere buien in een toekomst van klimaatverandering. Of om betere afspraken tussen verschillende landen in het stroomgebied van een rivier, zodat conflicten over water kunnen worden voorkómen. Lees verder...