Nieuws

WGC bouwt activiteiten af

17 december 2015

Recentelijk heeft het WGC bestuur besloten om de activiteiten van het WGC te gaan afbouwen. Deels omdat we de beoogde doelstellingen hebben gehaald en deels omdat de financiële basis voor het  halen van de resterende doelstellingen te marginaal is geworden. Besloten is in de komende maanden de activiteiten binnen het netwerk af te bouwen en de stichting per 1 april 2016 te ontbinden.

Het is een dubbel gevoel. Aan de ene kant wordt de netwerkrol van het WGC nog steeds zeer gewaardeerd als we kijken naar het aantal verzoeken dat we krijgen voor het leggen van verbindingen tussen kennisvragers en aanbieders in het netwerk, agendering van kennisvragen en voor kennisoverdracht. Aan de andere kant zien we dat het aantal verzoeken voor projecten gericht op kennisontwikkeling het laatste jaar terugloopt. Kennisvragers en aanbieders weten elkaar steeds beter direct te vinden rond kennisontwikkeling. Er kan vrijwel geen waterproject of programma meer starten of er is aandacht voor de governance vragen. Het afgelopen jaar is de meerwaarde van het WGC-netwerk bij het verbinden van partijen rond kennisontwikkeling teruggelopen. Voor een netwerk als het WGC is het van belang om betrokken te blijven bij de nieuwste kennisontwikkeling, anders loopt je toegevoegde waarde bij de netwerkrol van agenderen en kennisoverdracht ook terug.

Je zou kunnen zeggen dat we ons binnen vijf jaar overbodig hebben gemaakt. De doelstelling was ook een tijdelijke netwerk impuls, we hadden alleen gedacht er circa 8 jaar over te doen.

We zijn in gesprek met de stakeholders binnen het WGC netwerk (o.a. STOWA, Unie van Waterschappen, het ministerie van IenM, NWP) over de manier waarop we de nationale en internationale netwerkrol van het WGC kunnen overdragen.

We willen de vijf succesvolle jaren afsluiten met een eindpublicatie en een eindsymposium.

Corné Nijburg