Wat is Water Governance?

Water governance is alles wat nodig is om water zijn plek te geven in de maatschappij.

 

 

 

Wat in het Engels in twee woorden is samen te vatten, moeten we in het Nederlands uitgebreider omschrijven. Wij verstaan onder water governance de wijze waarop het waterbeheer, de drinkwatervoorziening en de afvalwaterbehandeling zijn georganiseerd, als samenspel van politieke, bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke, juridische en financiële elementen, vormgegeven in de interactie van hiervoor verantwoordelijke organisaties. Veel organisaties houden zich bezig met watervraagstukken, ieder vanuit eigen competenties en disciplines. Samen zorgen zij ervoor dat wij in Nederland voldoende schoon water hebben zonder natte voeten te krijgen of een te groot risico te lopen op een overstroming.

Aanvullend op techniek
Met technische maatregelen alleen is het water niet te beheren, te zuiveren of tot drinkwater te bereiden. Ook de financiering van deze maatregelen moet worden georganiseerd, de bescherming van de waterkwaliteit en de waterveiligheid moet in wetgeving worden geregeld, de verantwoordelijkheden voor het besturen en het maken van (politieke) keuzes moeten worden benoemd, de juiste competenties en deskundigheden moeten hierbij worden ingebracht, en de inspraak van belanghebbenden moet worden geregeld. Al deze processen bij elkaar, in hun onderlinge interactie, en als aanvulling op de techniek noemen wij water governance.

Grenzeloos
Water governance kent (letterlijk) geen grenzen: het bestrijkt de lokale problemen van zware buien in de stad tot grensoverschrijdende vraagstukken van waterverdeling tussen verschillende landen. Inhoudelijke vraagstukken kunnen van land tot land verschillen, maar de drijvende krachten achter de vraag naar meer kennis over water governance zijn vergelijkbaar: een versnippering van kennis en ervaring, en een toenemende complexiteit van watervraagstukken.