Wat is het Water Governance Centre?

Het WGC brengt partijen bij elkaar zodat die samen de rol van water governance voor de samenleving sterker invullen.

 

 

 

Het Water Governance Centre is een netwerkorganisatie die de rol van water governance bij watervraagstukken wil gaan versterken, in binnen- en buitenland. Het kan daarbij gaan om, bijvoorbeeld, meer interactie tussen water en ruimtelijke ordening, zodat voldoende ruimte beschikbaar komt voor de zwaardere buien in een toekomst van klimaatverandering. Of om betere afspraken tussen verschillende landen in het stroomgebied van een rivier, zodat conflicten over water kunnen worden voork√≥men.

Een netwerk
Het WGC is geen fysiek instituut met personeel dat zelf onderzoekt hoe water governance kan worden versterkt. Het is een netwerk dat er voor zorgt dat dit onderzoek wordt uitgevoerd en tot aanbevelingen leidt die binnen de waterwereld worden gecommuniceerd en verankerd. Het is een netwerk dat partijen bij elkaar brengt (onderling verbindt) zodat die elkaars disciplines en competenties leren ontdekken en samen het water governance versterken voor de vraagstukken in ons eigen land en voor de toepassing elders in de wereld.

Verbindend
Het WGC werkt niet alleen aan verbindingen tussen professionals. Het WGC werkt ook aan verbindingen tussen professionals en de samenleving. Voor Nederlandse burgers spreken droge voeten, veiligheid en drinkwater uit de kraan vanzelf. Men is zich niet bewust van de investeringen in de waterinfrastructuur, maar bestuurders hebben hier wel het commitment van burgers voor nodig. Communicatie tussen professionals en de samenleving blijft essentieel. Het WGC houdt zich daar zelf niet mee bezig maar ondersteunt wel de processen die zorgen dat de noodzakelijke verbindingen worden gelegd.